SAIEC

Sim-game Association of International Equestrian Competitions

Yleistä tietoa

Tälle sivulle on koottu yleistä tietoa SAIEC:n alaisista kilpailuformaateista, ranking-systeemistä, hevosille asetuista vaatimuksista sekä siitä, millaisia luokkia minkäkin tasoissa kilpailuissa järjestetään. Sivulle on pyritty kokoamaan kattavasti ne periaatteet, joihin SAIEC:n toiminta perustuu. Tutustumalla ranking-järjestelmään harrastajan on myös on helpompi hahmottaa, millaisia kilpailuja esimerkiksi SAIEC:n kilpailukalenterissa on tarjolla. Jokainen kilpailuformaatti kantaa erilaista ranking-luokitusta, jotta ne olisi helpompi tunnistaa toisistaan. Esimerkiksi avoimet kansainväliset kilpailut ilmoitetaan aina lyhenteillä SWC1*-SWC4* riippuen järjestettävien luokkien vaatimustasoista. World Cupin osakilpailut tunnistaa puolestaan luokituksesta SWC5*-W (World Cupit ovat aina viiden tähden kilpailuja ja tunnuksen loppuosan -W kertoo harrastajalle, että kyseessä on nimenomaan World Cup tapahtuma). Nuorten hevosten mestaruuskilpailut tunnistaa puolestaan lyhenteestä SWCYH (=Sim World Cup Young Horses).

Mikä ihmeen SWC?

SWC-ranking-järjestelmä on luotu SAIEC:n kansainvälisiä ratsastuskilpailuita varten ja se mukailee IRL:n vastaavia systeemejä (CSI/CSIO ja CDI/CDIO). Koska virtuaalimaailman puitteet eivät ole samanlaiset kuin IRL, on ranking-systeemiä yksinkertaistettu niin, että esimerkiksi este- ja kouluratsastuksessa ei ole kahta erilaista systeemiä käytössä. Huolimatta siitä, että eri lajit käyttävätkin samaa lyhennettä, kisoista saatavat rahapalkinnot poikkeavat kuitenkin toisistaan lajien välillä. Lyhenne SWC tulee taas puolestaan sanoista Sim World Cup, koska SAIEC:n ranking-systeemi kehitettiin alun perin World Cupia ajatellen. Kun järjestön toimintaan lisättiin muitakin kilpailuformaatteja, oli selkeintä käyttää kaikilla samaa nimitystä ranking-systeemistä, jotta toiminnasta muodostuu harrastajille mahdollisimman selkeä kokonaiskuva.

Ranking-järjestelmä

SAIEC:n alaisuudessa järjestettävät kilpailut noudattavat omaa ranking-järjestelmäänsä, joka määrittelee muun muassa luokkien vaativuustasot, jaettavat palkintosummat sekä ehdot hevosten osallistumisoikeudelle. Kansainvälisissä kilpailuissa luokitus on aina yhdestä viiteen tähteen, jossa yhden tähden kisat ovat vaativuustasoltaan helpoimpia ja vaativuustaso nousee, mitä enemmän tähtiä on. Tasot ja palkintosummat mukailevat mahdollisimman pitkälle IRL:n vastaavia, siksi esimerkiksi esteratsastuksessa jaetaan isompia palkintoja kuin koulu- ja kenttäratsastuksen puolella. Myös järjestettävien luokkien vaativuustasot noudattavat mahdollisimman pitkälle IRL:n vastaavia luokituksia.

SAIEC:n osalta on kuitenkin jouduttu tekemään erilaisia kompromisseja helpottamaan järjestön toimintaa virtuaalimaailmassa. Esimerkiksi kouluratsastuspuolella on luokkien vaativuustasoissa hyödynnetty CDI:ssä käytettyjä tasoja, mutta palkintosummat määräytyvät kuitenkin CDIO:n määritelmien mukaan. Kenttäratsastukselle ei ole puolestaan lainkaan omaa ranking-järjestelmäänsä IRL, joten lajin ranking-järjestelmä on luotu pitkälle vain tutkimalla internetistä löytyneitä kisatuloksia ja niiden palkintosummia.

Palkintosummat ja vaatimukset vaihtelevat seuraavasti lajista riippuen:

Esteratsastus
SWC5*: Palkintorahat 425 100+ . Hevosten on oltava vähintään 7 -vuotiaita. (poikkeuksena World Cup finaali 8 vuotta)
SWC4*: Palkintorahat 212 000-425 099. Hevosten on oltava vähintään 7 -vuotiaita.
SWC3*: Palkintorahat 127 100 - 211 999 . Hevosten on oltava vähintään 7 -vuotiaita.
SWC2*: Palkintorahat 42 200 - 127 099. Suurin estekorkeus 1,45 m. Vähintään 7 -vuotiaat hevoset.
SWC1*: Palkintorahat 42 199 tai vähemmän. Suurin estekorkeus:1,40 m. Vähintään 6 -vuotiaat hevoset.

Kouluratsastus
SWC5*: Palkintorahat 100 000+ . Hevosten on oltava vähintään 8-vuotiaita.
SWC4*: Palkintorahat 50 000 - 99 999. Hevosten on oltava vähintään 8-vuotiaita.
SWC3*: Palkintorahat 30 000 - 49 999 . Hevosten on oltava vähintään 8-vuotiaita.
SWC2*: Palkintorahat 20 000 - 32 999. Hevosten on oltava vähintään 8-vuotiaita.
SWC1*: Palkintorahat 19 199 tai vähemmän. Hevosten on oltava vähintään 7-vuotiaita.

Kilpailuiden järjestämisen ja hevosten ansaitsemien palkintosummien laskemista helpottamaan SAIEC:n sivuilla on kuitenkin suoraan määritelty, minkä tyyppisistä kilpailuista jaetaan minkäkin suuruisia palkintoja. Esimerkiksi tällä hetkellä Sim World Cupista ansaittavat palkintorahat ovat luonnollisesti korkeampia, kuin avoimien neljän tähden kilpailuiden palkintosummat. Alla olevissa taulukoissa on esitelty kaikki SAIEC:n alaiset kansainväliset kilpailut lajikohtaisesti, mitä ranking-systeemiä ne käyttävät, jaettavat palkintosummat, luokkien tasot ja ja mahdolliset vaatimukset hevosten osallistumisoikeudelle. Huomaathan, että palkintosummat ovat kilpailuiden kaikkien palkittavien kesken jaettavia summia ja tarkemmat summat sijoittuneiden kesken on listattu omille sivuilleen. Seuraavista linkeistä pääset kurkistamaan yksityiskohtaiset palkintosummat kisaformaattien mukaisesti:

 • Palkintoluokat Avoimet kansainväliset ratsastuskilpailut
 • Palkintoluokat Sim World Cup
 • Palkintoluokat Sim Youngster World Cup
 • Otathan myös huomioon, että vaikka SAIEC on sivuillaan esitellyt määritelmät hevosten osallistumisoikeudelle, tällä hetkellä ainoastaan Sim Youngster World Cupissa tarkistetaan hevosen ikä osallistumisen yhteydessä. Osallistumisoikeutta koskevat yksityiskohdat on esitelty SAIEC:n toimesta lähinnä siitä syystä, että harrastajat voivat halutessaan kisata realistisemmin hevosen iän ja kilpailun vaatimustason huomioiden ja että tieto näistä vaatimuksista olisi harrastajien näkökulmasta mahdollisimman helposti saatavilla.

  Ranking Systeemi esteratsastus

  Ranking-luokitus Kilpailuformaatti Palkintosumma Luokkataso Hevosen osallistumisoikeus
  SWC5*-W Sim World Cup 500 000ve 150-160cm Hevosen oltava vähintään 7-vuotias
  SWC5*-W Sim World Cup Finaali 600 000ve 160cm Hevosen oltava vähintään 8-vuotias
  SWC4* Avoin kansainvälinen kilpailu 300 000ve 140-160cm Hevosen oltava vähintään 7-vuotias
  SWC3* Avoin kansainvälinen kilpailu 150 000ve 130-150cm Hevosen oltava vähintään 7-vuotias
  SWC2* Avoin kansainvälinen kilpailu 80 000ve 120-140cm Hevosen oltava vähintään 6-vuotias
  SWC1* Avoin kansainvälinen kilpailu 30 000ve 120-140cm Hevosen oltava vähintään 6-vuotias
  SWCYH Sim Youngster World Cup 15 000ve 130cm 5-vuotiaille hevosille
  SWCYH Sim Youngster World Cup 50 000ve 135-140cm 6-vuotiaille hevosille
  SWCYH Sim Youngster World Cup 100 000ve 145cm 7-vuotiaille hevosille
  SWC-Am Amateur Tour - 80-100cm Avoinna hevosille ja poneille

  Ranking Systeemi kouluratsastus

  Ranking-luokitus Kilpailuformaatti Palkintosumma Luokkataso Hevosen osallistumisoikeus
  SWC5*-W Sim World Cup 200 000ve Grand Prix, GP Special, GP Free Style vähintään 8-vuotias
  SWC5*-W Sim World Cup Finaali 300 000ve Grand Prix, GP Special, GP Free Style vähintään 8-vuotias
  SWC4* Avoin kansainvälinen kilpailu 80 000ve Grand Prix, GP Special, GP Free Style vähintään 8-vuotias
  SWC3* Avoin kansainvälinen kilpailu 40 000ve Grand Prix, GP Special, GP Free Style vähintään 8-vuotias
  SWC2* Avoin kansainvälinen kilpailu 25 000ve Prix St. Georges - Grand Prix vähintään 8-vuotias
  SWC1* Avoin kansainvälinen kilpailu 15 000ve Prix St. Georges - Intermediate I vähintään 7-vuotias
  SWCYH Sim Youngster World Cup 6 000ve Helppo A 5-vuotiaille hevosille
  SWCYH Sim Youngster World Cup 6 000ve Vaativa B 6-vuotiaille hevosille
  SWCYH Sim Youngster World Cup 6 000ve Vaativa A 7-vuotiaille hevosille

  Ranking Systeemi kenttäratsastus

  Ranking-luokitus Kilpailuformaatti Palkintosumma Luokkataso Hevosen osallistumisoikeus
  SWC5*-W Sim World Cup 13 000ve CIC5 vähintään 7-vuotias
  SWC5*-W Sim World Cup Finaali 100 000ve CIC5 vähintään 8-vuotias
  SWCYH Sim Youngster World Cup 18 000ve CIC1? 6-vuotiaille hevosille
  SWCYH Sim Youngster World Cup 30 000ve CIC2? 7-vuotiaille hevosille